O AKADEMII

Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest pojąć”

Henri Bergson

 

 

Naszą ideą jest wspieranie silnego i niezależnego sektora obywatelskiego

Żyjemy w dobie powszechnego dostępu do informacji, Internetu oraz potężnego szumu informacyjnego, który rezonuje codziennie we wszystkich środkach komunikacji. Coraz trudniej zrozumieć co tak naprawdę się dzieje, jak interpretować swoje otoczenie, wydarzenia, wiadomości które zalewają nas z każdym dniem. Jeszcze trudniej jest prowadzić działalność pozarządową, obywatelską, niezależną, w środowisku które zmienia się szybciej niż ktokolwiek jest w stanie spisać. Jak włączyć się procesy otaczającego nas świata? Jak sprawić by nasz głos został usłyszany?
Tak zrodziła się potrzeba, aby zorganizować Akademię Liderów Partycypacji – programu stworzonego przez sektor obywatelski dla sektora obywatelskiego.

 

 

Celem naszych działań jest silny i świadomy zachodniopomorski sektor obywatelski

 

Akademia Liderów Partycypacji powstała przy współpracy Pracowni Pozarządowej oraz Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Łącząc swoje kompetencje i doświadczenie stworzyliśmy program edukacyjny zgodny ze zidentyfikowanymi potrzebami zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, organizacji pracowników i pracodawców.

 

Jest to projekt zupełnie unikatowy

 

– Jest to pierwszy tak duży projekt łączący środowisko organizacji pozarządowych z biznesem na terenie naszego województwa. Uważamy, że organizacje pozarządowe mogą się wiele nauczyć od środowisk biznesowych, natomiast nowoczesny biznes potrzebuje empatii i doświadczenia organizacji pozarządowych, aby móc działać odpowiedzialnie. Obie strony powinny się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami, a my chcemy im to umożliwić – Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa.

 .
.

 

Program Akademii zbudowany jest wokół osi: Fundamenty – Moc Wewnętrzna – Moc Zewnętrzna.

 

.

Zjazd I – Aktywnie partycypuję
Lider partycypacji zna swoje prawa obywatelskie i potrafi z nich korzystać.

Na pierwszym zjeździe uczestnicy naszej Akademii zapoznają się z mechanizmami tworzenia prawa w Polsce i możliwościami udziału w tych procesach organizacji społecznych.

Będziemy wspólnie analizować warunki niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Poznamy podstawowe i te bardziej zaawansowane narzędzia i formy partycypacji – nie w teorii, ale w wymiarze praktycznym, podczas pracy warsztatowej, analizy dobrych praktyk, dyskusji i zaaranżowanych specjalnie na potrzeby szkolenia ćwiczeń.

Zapoznamy się również z najważniejszymi zasadami dialogu obywatelskiego, prześledzimy na wybranych przykładach dobre wzorce współpracy administracji z organizacjami. Zapoznamy się ze źródłami informacji dla liderów aktywności (literatura, ważne linki, konkretne instytucje i organizacje).

Wszystko to po to, aby uczestnicy i ich macierzyste organizacje jak najpełniej mogły korzystać ze swoich praw i aktywnie konsultować powstające regulacje prawne, zwiększając w ten sposób jakość stanowionego prawa.

Zjazd prowadzony przez trenerów partycypacji i aktywności obywatelskiej.

Zagadnienia poruszane podczas zjazdu:

 1. Prawo konstytucyjne, legislacja, teoria stanowienia prawa
 2. Zasady współpracy administracji z mieszkańcami
 3. Narzędzia aktywnego udziału obywateli w procesach stanowienia prawa
 4. Systemy stanowienia prawa na różnych szczeblach administracji
 5. Prawa i możliwości obywateli w aktywnym życiu publicznym
 6. Miejsce i rola organizacji pozarządowych, organizacji pracowników i organizacji pracodawców w procesach stanowienia prawa
 7. Zasady i możliwości prowadzenia dialogu obywatelskiego
 8. Poziomy i formy partycypacji obywatelskiej
 9. Formy i zasady konsultacji społecznych
 10. Monitoring i kontrola publiczna
 11. Równość szans kobiet i mężczyzn w procesach konsultacyjnych

.

Zjazd II – Buduję wewnętrzny potencjał mojej organizacji
Głos lidera partycypacji ma większe oddziaływanie, gdy reprezentuje on silną i niezależną organizację,
która potrafi kierować swoim rozwojem.

Drugi zjazd Akademii jest poświęcony zagadnieniom związanym ze wzmacnianiem pozycji macierzystych organizacji uczestników. Nauczymy się jak tworzyć strategię rozwoju organizacji z uwzględnieniem najnowszych trendów i narzędzi dialogu społecznego, w oparciu o posiadany zespół i przy uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia.

Zapoznamy się również z najważniejszymi elementami komunikacji marketingowej, takimi jak budowaniem marki naszej organizacji, public relations czy budowaniem marki osobistej członków naszego zespołu.

Uczestnicy będą mieli także okazję do analizy dotychczasowych i zaplanowania nowych metod zarządzania i organizacji pracy i prowadzenia polityki kadrowej w swoich organizacjach.

Zjazd prowadzony przez trenerów biznesu i zarządzania.

Zagadnienia poruszane podczas zjazdu:

 1. Działalność NGO na tle trendów globalnych i lokalnych
 2. Strategia NGO z uwzględnieniem narzędzi dialogu społecznego
 3. Wizerunek i komunikacja Public Relations organizacji pozarządowej oraz marketing organizacji pozarządowej. Marka osobista członków NGO
 4. Podstawy ekonomii

.

Zjazd III – Wzmacniam relację mojej organizacji z otoczeniem
Lider prowadzi swoją organizację w oparciu o otoczenie formalno-prawne
oraz współpracując z partnerami, samorządem, biznesem.

Dopełnieniem całej Akademii będzie zjazd numer 3, podczas którego prześledzimy zagadnienia istotne dla rozwoju organizacji związane z jej otoczeniem oraz umocowaniem prawnym.

Zapoznamy się z najważniejszymi przepisami z zakresu polityki podatkowej, prawa pracy, stosunkiem pracy, prawa cywilnego i handlowego. Dowiemy się jak nawiązywać i prowadzić efektywne relacje z naszymi odbiorcami naszych działań, wykonawcami, partnerami i społecznością lokalną.

Bardzo ważnym elementem tego zjazdu będzie analiza możliwości transferu do organizacji wiedzy i rozwiązań pochodzących z sektora biznesu dotyczących zarządzania podmiotem, zarządzania ryzykiem, zarządzanie zmianą, wdrażaniem innowacji, czyli elementów, które w dłuższej perspektywie wpływają na pozycję podmiotu na rynku.

Zjazd prowadzony przez trenerów biznesu i prawa.
.
.

Akademia całą swoją tematyką kładzie więc nacisk na wzmacnianie kompetencji uczestników w takim stopniu, aby mogli (oni sami jak i ich macierzyste organizacje) odgrywać pierwszoplanową rolę w procesach stanowienia prawa.

.

Trenerzy
.
Łukasz Cieśliński

trener, doradca, animator. Przeprowadził 3000 godzin szkoleń i 4000 godzin doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w formalno-prawnych aspektach funkcjonowania organizacji, w budowaniu współpracy samorządu z organizacjami oraz we wdrażaniu partycypacyjnego zarządzania samorządem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Certyfikowany Trener Centrum Organizacji Pozarządowych. Członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przewodniczący Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT.

.

Anna Kornacka

przedsiębiorczyni, trenerka umiejętności miękkich, działaczka społeczna. Od 17 lat prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową, inspiruje, doradza, wspiera w rozwoju zarówno przedstawicieli biznesu jak i administracji. Aktywnie działa w ramach licznych organizacji pozarządowych. To prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat komunikacji oraz szeroko pojętej władzy. Wybrana Polką Roku 2008 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”).

.

Łukasz Kowalik

doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, innowacji i zarządzania zmianą. Karierę zawodową zaczynał w agencji PR specjalizującej się w obsłudze firm sektora najnowszych technologii. Przez 18 lat pracował w firmie Intel gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Akademia Empirium. Wykładowca akademicki i ekspert ds. komunikacji oraz zarządzania zmianą.

.

Justyna Sobeyko-Bejnarowicz

adwokat z dziewięcioletnią praktyką zawodową, dr nauk prawnych, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym również obsłudze podmiotów sektora pozarządowego. Od 2004 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Choszcznie. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.

..

.

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz

doradca podatkowy od 2004r., prawnik. Wiceprezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej. Doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom pozarządowym. Prelegent z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

.

..

.

Miejsce szkoleń
.
RADISSON BLU HOTEL, SZCZECIN

Pl. Rodla 10
PL 70-419
Szczecin

.

.

.

.

Harmonogram zjazdów

Terminarz aktualnie prowadzonych grup szkoleniowych znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Każdy zjazd rozpoczynamy o godz. 12.00. Zakończenie – drugiego dnia ok. godz. 16.00.

 

Udział w Akademii jest bezpłatny

Studia są bezpłatne, jednak nie darmowe. Na organizację Akademii pozyskaliśmy 800 tysięcy złotych ze środków EFS w ramach POWER, aby zapewnić najwyższej jakości opiekę organizacyjną oraz merytoryczną. Ta kwota pokrywa wszystkie koszty dzięki czemu Ty nie musisz za nic płacić. Studia kończą się egzaminem, na podstawie którego uczestnicy mogą otrzymać certyfikat ukończenia Akademii. Aby rozpocząć proces rekrutacyjny i zapoznać się ze szczegółowym planem zajęć, kliknij zakładkę Rekrutacja.

Zapisz